Glavni Zdravlje

Pankreatijski acinus

Na sl. 1 je prikazan acinus gušterače (Ac) ili acinus gušterače Je izdužena, često raširena struktura, koja ima oblik dudove. Svaki acinus je okružen bazalnom membranom (BM), nastavljajući iz bazalne membrane na epitelu sustava izlučnih kanala.


Rak gušterače sastoje se od dvije vrste stanica: acinar pankreasa (AK) i središnjih stanica (CC). Dok acininske stanice gušterače čine osnovu acinusa, središnje stanice stanice tvore nepotpuno zidnu šupljinu. Izlučujući produkt potonji prolazi kroz praznine između centrokanalnih stanica. Smještene u acinarnoj šupljini, središčarske stanice, spojene zajedno formiraju interkalarnu cijev (VP). Ovaj kanal se na početku formira spljoštenim stanicama, koje postupno postaju niske kubične i kubične stanice.

CENTRACINARSKI CELLOVI


Na sl. 2, mogu se vidjeti stanice centraacina. Tsentroatsinarnye stanice (CC) - malo spljoštene zvjezdastih stanica s relativno masivnog jezgre, nekoliko mitohondrija, mali Golgi kompleks i rijetkih tenkova zrnati endoplazmatska mrežica. S susjednim centroacinar i acinar stanicama oni tvore vezivne komplekse. Centroacinar stanice imaju svjetlosnu prozirnu citoplazmu, poput stanica interkalarnih kanala koje formiraju.

ACINARNE CELE


Sl. 3 prikazuje acinar stanice. Stanice gušterače acina (AK) su bazofilne, od kubičnog do nisko prizmatičnog oblika, stanice koje oblikuju masu acinus gušterače. Njihovi izbočeni apikalni stupovi su međusobno odvojeni dubokim međustaničnim kanalima (MC), koji često dolaze do bazalne membrane. Potonji je djelomično uklonjen na slici kako bi se prikazali kupolasti osnovni polovi acinskih stanica i njihova valovita površina.

Stanice gušterače acina (AK) imaju sferičnu jezgru s jednim ili dva velika nukleola (H). Bazofilna citoplazma sadrži velike mitohondrije u obliku štapića, kompleks Golgi (D) i ergastoplazmu (Ep), koncentriran u perinuklearnim i bazalnim dijelovima stanice.

Okružen jednoslojnom membranom, nastaju vakuole s osmiofilnim sadržajima iz Golgi kompleksa; oni sazrijevaju i transformiraju se u zimogene granule (GH), čiji se sadržaj oslobađa egzocitozom u šupljinu acina.

Luminantska površina acinskih stanica prekrivena je kratkim i nepravilnim mikrovilima. Susjedne stanice povezane su međusobno povezivanjem kompleksa (SC) i bočnim interdigitacijama. Sve acinske stanice su u dodiru s bazalnom membranom (BM).

Stanice pankreasa acinar sintetizirani tripsinogen, kimotripsinogen, karboksipeptidaze, neki od pankreasa amilaza, lipaza i fosfolipaza deoksiribonukleaze pohranjen u neaktivnom obliku u zimogen granule. Aktivacija enzima nastaje u duodenumu.

Pankreatijski acinus

Gušterača, lobule, slika <1>: 1 - krajnji dio (acinus); trijada: 2 - vene, 3 - arterija, 4 - interlobularni kanal; 5 - sept; 6 - otočić Langerhans (insula); 7 - egzokrin stanica (acinocyte).

Gušterača - parenhimatski lobularni organ.

Stromu žlijezde predstavlja: kapsula koja se spaja s visceralnim peritoneumom i trabekulama koji ga ostavljaju. Stroma je tanka, formirana od labavog vlaknastog tkiva. Trabekule dijele žlijezdu u segmente. U međuslojima labavog vlaknastog tkiva nalaze se ekskretorni kanali egzokrinog dijela žlijezde, plovila, živaca, intramuralnih ganglija, lamelarnih tijelo Fater-Pacini.

Parenhima se sastoji od skupa sekretarnih odjela (acini), kanali za izlučivanje i otoci Langerhans. Svaki lobule se sastoji od egzokrinih i endokrinih dijelova. Njihov omjer je ≈ 97: 3.

Exokrinski dio gušterače je složena alveolarna cjevasta proteinska žlijezda. Strukturna i funkcionalna jedinica egzokrinog dijela je pankreasa acinusna. Formiran je od 8 do 14 acinous stanica (atsinotsitami) i stanice centra centra (tsentroatsinotsitami). Žilave stanice leže na osnovnoj membrani, imaju konusni oblik i izraženu polarnost: osnovni i apikalni polovi koji se razlikuju po strukturi. Prošireni bazalni stup se jednoliko oboji osnovnim bojama i naziva se homogenim. Suženi apeksni stup je obojen s kiselim bojama i pozvan je zimogen, jer sadrži kuglice zimogen-proenzima. Na apeksnom polu acinocita nalaze se mikročvrsti. Funkcija acinocita je proizvodnja probavnih enzima. Aktivacija enzima koji luče acinociti normalno se javlja samo u dvanaesniku pod utjecajem aktivatora. Ova okolnost, kao i inhibirajući enzimi i sluz koju proizvode stanice duktalnog epitela, štite parenhima pankreasa od autolize (samodestriranja).

Gušterača, lobule, crtež, velika uvećanja:

1-završni dio (acinus):

a - apikalni (oksifički) dio stanice, sadrži zimogen,

b - bazalni (bazofilni) - homogeni dio stanice;

3 - otočić Langerhans (insula).

Endokrini dio žlijezde. Strukturna i funkcionalna jedinica endokrinog dijela gušterače je otočić Langergansa (insula). Odvojena je od acinija rastresitim, vlaknastim, neformiranim tkivom. Otočić se sastoji od stanica insulocita, između kojih leži vlaknasto vezivno tkivo s fenestriranim hemokapilarima. Insulociti se razlikuju po svojoj sposobnosti da se boje s bojama. U skladu s tim razlikuju se insulociti tipa A, B, D, D1, PP.

B stanice (bazofilni insulociti) obojani su plavom bojom s osnovnim bojama. Njihov broj je oko 75% svih stanica otočića. Nalaze se u središtu insula. Stanice imaju razvijenu aparaturu za sintezu proteina i izlučujuće granule s širokim rubom svjetlosti. Granule sekretora sadrže hormon insulin u kombinaciji s cinkom. Funkcija B-insulocita je proizvodnja inzulina koja smanjuje razinu glukoze u krvi i potiče njegovu apsorpciju stanica stanice. U jetri, inzulin stimulira stvaranje glikogena iz glukoze. [Uz nedostatak proizvodnje inzulina nastaje dijabetes].

stanica (acidofilni) - čine 20-25% svih stanica otočića. Nalaze se na periferiji insula. Sadrže granule obojene kiselim bojama. U elektronskom mikroskopu, kuglice imaju uski okvir. Stanice također sadrže razvijenu aparaturu za sintezu proteina i luče hormon glukagon. Ovaj hormon je antagonist inzulina (protu-inzulantni hormon) jer stimulira razgradnju glikogena u jetri i potiče povećanje razine glukoze u krvi.

D-ćelija čine oko 5% endokrinih stanica otočića. Nalaze se na periferiji insula. Sadrže umjereno guste granule bez svjetlosnog oboda. Granula sadrži hormon somatostatina, opresivna funkcija A, B stanica otočića i acinocita. Također ima učinak mitozina na različite stanice.

D1 stanice sadrže granule s uskim rubom. proizvoditi vazointestinski polipeptid, Smanjenje krvnog tlaka i poticanje proizvodnje sokova gušterače. Broj tih stanica je mali.

PP stanice (2-5%) nalaze se duž periferije otočića, ponekad se mogu pojaviti i u egzokrinom dijelu žlijezde. Sadrže granule raznih oblika, gustoće i veličina. Stanice proizvode pankreatični polipeptid, opresivna egzokrina aktivnost gušterače.

Pankreatijski acinus

(Sljedeći opis temelji se na materijalu u odjeljku 25.3.)

A. Komponente žlijezde

tanka kapsula vezivnog tkiva,
i od prednje površine - također visceralni list peritoneuma.

3. Osim toga, gušterača sadrži 2 dijela -

egzokrin (najveći dio mase) i
endokrini (3% mase).

b) I oba su prisutna u svakoj lobuli.

gušterače acini (2) i
kanali za izbacivanje (3).

b) Endokrini dio predstavljaju otoci Langerhans (ili otočići pankreasa) (4).

srednje sekretorne stanice (slično kao i egzo i endokrinociti),

Fater-Pacini tijelo, ili ploče slična tijela (6) - vrsta zatvorenih receptorskih receptora reagirajući na jak pritisak;

krvne žile (5).

Sad ćemo detaljnije opisati egzokrinog i endokrinog dijela žlijezde.

B. Exokrinski dio: acini gušterače

ne samo sekretarnih odjela (kao npr. u slinovnicama),

ali i interkalarnim kanalima.

b) Činjenica je da se u broju acini ovih kanala umetne u sekretorni odjeljak, tvoreći drugi (unutarnji) sloj stanica.
U ovom slučaju, stanice kanala nazivaju se središčarske stanice (2. A na slici u).

b) Ovdje je njihov kratak opis:

I. oblik - konusni, uski vrh okrenut prema središtu acinusa;

To je homogeno, zašto se zove homogena zona,
i naglo je bazofilni, zašto na droge - tamnije;

zove se zimogena zona,
oksifilna i gleda na svjetlo pripreme.

proteini - tripsinogen, kimotripsinogen, pro-karboksipeptidaze (sve u neaktivnom obliku);
ugljikohidrati - a-amilaza;
lipidi - lipaze i fosfolipaze.

a) Već smo govorili o jednoj varijanti svog položaja - centroacinosis.
b) Druga opcija je uobičajena: Kanal je produžetak sekretarnog odjela.


B. Egzokrinska žlijezda: izlučevni kanali

mezhatsinoznye,
intralobular,
interloburalnih,
zajednički kanal (otvara se u duodenumu).

2. Interakinični kanali razlikuju se u tome

njihov zid je formiran samo jednoslojnim kubnim epitelom,
i stanice potonje izlučuju tekući dio sokova gušterače.

jednoslojni kubični ili prizmatični epitel (2),

i sloj labavog vezivnog tkiva (3).

en precrinociti - proizvođači kolecistokinina, ili pankreozimina (koji stimuliraju
- egzokrina sekrecija samog gušterače i
- pokretljivost žučnih kanala).


D. Endokrini dio žlijezde: Langerhansovi otoci

u obliku oni su obično okrugli ili ovalni,
imaju puno kapilara,
stanice otočića su manje veličine i slabije u boji od acinskih stanica.

a) Od ovih su glavne vrste

B-stanice (bazofilne, 70% svih stanica) - proizvode inzulin i leže uglavnom u središtu otočića;

A-stanice (acidofilne, 20% stanica) - proizvode glukagon (antagonist inzulina), ali su koncentrirane na periferiji otočića.

b) Ostala tri tipa stanica su "mala": ovo

D-stanice - formiraju somatostatin,
D 1 -stanice - oblik VIP (vazoaktivni intestinalni polipeptid - antagonist somatostatina),
PP-stanice luče polipeptid pankreasa.


D. Razlike od dva slična lijeka

paratiroid (br. 27) i parotid (30).

Stoga, usporedite ove lijekove.

(Prosječno povećanje)

krajnji dijelovi (acini) i
izlučevine, -

dok u gušterači postoje oboje, i drugi.

3. a) Teže je razlikovati gušterača od parotida, jer u potonjem ima i slične završne sekcije i ekskretorne kanale.

b) Potrebno je usredotočiti se na sljedeće znakove:

u parotidnoj žlijezdi interlobularni kanali imaju karakterističan izgled:
interkalija (2) - uska, formirana od stanica s bazofilnom citoplazmom,
(3) - relativno široko, formirane od stanica s oksifilnom citoplazmom;

u gušterači istu žlijezdu
nema kanala ove vrste,
ali možete pronaći Langerhansove otočiće.

Gušterača gušterače

gušterača (gušterača) uključuje 2 dijela: 1) egzokrin i 2) endokrini.

Exokrinski dio proizvodi sok od gušterače koji sadrži enzime - tripsin, lipaza, amilaza, itd., Koji ulaze u duodenum.

U endokrinom dijelu proizvode se hormoni: inzulin, glukagon, somatostatin, VIP, polipeptid pankreasa.

Razvoj.

Gušterača se razvija na 3.-4. tjednu embriogeneze od 2 primordije:

1) epitel - od dorzalnih i ventralnih izbočina endodermalnog ždrijela, raste u mezenteriju;

2) strome vezivnog tkiva, krvne žile i kapsula - od mesenchima. U 3. mjesecu embriogeneze, preraspodjela je diferencirana u egzokrinim i endokrinim dijelovima.

U egzocrinskom dijelu nastaju acini i ekskretorni kanali. Razvoj endokrinog dijela započinje pojavom bubrega na ekskretornim kanalima egzocrinskog dijela, a zatim se ovi bubrezi odvajaju od zidova kanala i razlikuju se u pankreasne otočiće.

Opći izgled zgrade.

Gušterača je prekrivena tankom kapsulom vezivnog tkiva koja se spaja sa peritoneumom. Iz kapsule, niti vezivnog tkiva odvajaju žlijezdu u segmente. U nitima su interlobularni kanali izlučivanja, krvne žile, živci, intramuralni živčani gangliji, lamelarnim tijelima. Udio exokrine žlijezde je 97%, endokrini dio - 3%.

Egzokrinski dio gušterače. Ovaj dio pankreasa predstavljen gušterače, acini mezhatsinoznymi, intralobular i interloburalnih izlučivanja kanala teče u zajedničku luči kanala, koji se otvara u duodenum.

Strukturna i funkcionalna jedinica egzokrini dio je acinus gušterače (acinus pancreaticus). Sastoji se od krajnjeg dijela i interkalarnog kanala. Acinus ima oblik vrećice, veličine 100-150 μm. Acini su međusobno odvojeni tankim međuslojima labavog vezivnog tkiva, bogatog retikularnim vlaknima. U međusloju prolazi kapilare, živčana vlakna i intramuralni gangli.

Žljezdane stanice acinusa nalaze se na bazalnoj membrani. Oni se nazivaju egzokrini pankreati, ili acinocytes (acinocytus). U sredini acini nalaze se stanice interkalarnih kanala. Ove stanice nazivaju se središnjeg epitliocita (cellulae centroacinosi).

Atsinotsity imaju oblik piramida, široki kraj leži na osnovnoj membrani, i uski apikalni kraj okrenut prema lumenu acinusa. Citolitija bazalnog kraja naliježe, a na apikalnoj površini nalaze se microvilli. Acinociti su međusobno spojeni sa završnim pločama, desmosomima i interdigitacijama. U apeksnom dijelu stanica postoje velike granule nezrelog enzima (nezrelog enzima zimogena) veličine oko 800 nm. Apikalni dio acinocita je obojan oksifilnim i nazvanim zimogena zona.

Granularni EPS, bogat ribosomima, koncentriran je u bazalnom dijelu acinocita. Ovaj dio stanica boji se bazofilnim i naziva se homogena zona. Mitohondri acinocita raspršeni su kroz citoplazmu, Golgi kompleks se nalazi iznad jezgre. Jezgra se nalazi u bazalnom dijelu stanica, ima okrugli oblik i sadrži jezgre.

Funkcija acinocita sastoji se od sinteze proteina probavnih enzima (tripsina, lipaze, amilaze, itd.)

Umetni kanal Acinus može prodrijeti u središte terminalnog dijela - u ovom slučaju središnje stanice su vidljive u središtu acinusa. Istodobno, interkalarni kanali mogu ležati na bočnoj površini acinusa - u ovom slučaju stanice umetnog kanala leže na istoj bazalnoj membrani na kojoj se nalaze acinociti.

Centrometne stanice imaju male dimenzije, ovalnu jezgru oko koje postoji tanak sloj slabo obojene citoplazme, slab u organelama. Na njihovoj površini nalaze se pojedinačni mikrovilli.

Tajna acinocita ulazi u interkalarnu cijev, od tamo u međuprostorni kanal (ductus interacinosus).

Međukrini kanali obložen kubičnim epitelom, u ćelijama od kojih postoji dobro razvijeni kompleks Golgija. Stanice su međusobno povezane pomoću desmosoma, na njihovoj apikalnoj površini nalaze se mikročvrsne. Pretpostavlja se da ove stanice luče tekuću komponentu sokova gušterače. Mezhatsinoznye intralobular kanali protoka u kanalu (Duktus intralobularis) obložena epitelnih kubični sadrži krug jezgrama i slabo razvijenim organele (Golgi aparata, mitohondrije, ribosoma i glatke XPS). Intralobular kanali prazne u interloburalnih (Duktus interlo- bularis), temeljni slojevi od interloburalnih vezivnog tkiva i nositi tajnu zajedničkom kanala (duktusa glandulae) gušterače.

Interlobularnih kanali i zajednička kanala žlijezde obložene prizmatičan epitel, među kojima su i vrčaste stanice egzokrine endocrinocytes (I-stanice) i proizvodnju pankreazimin kolecistokinin. Pod epitelom je vlastita ploča sluznice kanala.

endokrin dio gušterače. Ovaj dio gušterače sastoji se od pankreasnih otočića. Njihov broj je 1-2 milijuna. Najveći dio otočića koncentriran je u leđnom dijelu žlijezde. Oblik otoka je raznolik, ovalan ili okrugli; veličine od 100-300 mikrona. Na otoku se sastoji od stanica koje se nazivaju stanica otočića. Oni su manji u odnosu na acinocite, svijetle boje citoplazme, sadrže Golgi kompleks, granulirani EPS, mitohondrija i sekretornih granula. Ovisno o strukturi i sadržaju granula, postoji 5 vrsta insulocita: 1) B-stanica (bazofilne): 2) A-stanice (acidofilne); 3) D-stanice (dendritski); 4) Dl-stanice (argirofilne); 5) PP stanice.

B stanice nalazi se u središtu otočića, njihov je broj oko 70%. Granule B-stanica koje imaju promjer od oko 275 nm se otapaju u alkoholu i ne otapaju se u vodi. U sredini granula nalazi se pečat okružen laganim rubom. Granule su obojene glavnim bojama (aldehid fuchsin i gentian violet) u plavoj boji. Granule sadrže inzulin i ponekad cink, što je konzervans inzulina. Funkcija B stanica - Izolacija inzulina. Inzulin stimulira asimilaciju stanica jednostavnih šećera, koji su pod njegovim utjecajem sintetizirani u glikogen i pohranjeni u citoplazmu stanica. S viškom inzulina u tijelu, smanjuje se razina šećera u krvi.

stanica nalaze se uglavnom uz periferiju otočića, njihov broj je 20%. Granule A-stanica imaju promjer od oko 230 nm, otapaju se u vodi i nisu topljive u alkoholu, obojene kiselim bojama (kiselo fuchsine - u svijetlo crvenoj boji). U sredini granula nalazi se gusta jezgra okružena laganim rubom. Granule sadrže glukagon, pod utjecajem kojeg se glikogene stanice dijele u jednostavne šećere koji ulaze u krv. To dovodi do povećanog šećera u krvi (hiperglikemija).

D-stanice imaju nepravilni oblik (pyriform, stellate), nalaze se uz obalu otočića, njihov broj je 5-10%. Granule veličine D-stanice od oko 325 nm su svjetlo rub sadržavati somatostatin pod utjecajem koje je odgođeno otpuštanje inzulina B-stanice A i glukagon-stanice kao i inhibira sintezu enzima u acinarnim stanicama pankreasa.

D1 stanice su 2-5%, sadrže granule promjera od oko 160 nm. U granulama Dl stanica, pod njihovom membranom, svijetli rub. U zrncima obojenim srebrom, sadrži VIP, što smanjuje krvni tlak i stimulira izlučivanje enzima i hormona u gušterači.

PP stanice čine 2-5%, nalaze se uz obalu otočića; njihove granule imaju dimenzije oko 140 nm. Funkcija PP stanica - sekrecija pankreasnog polipeptida, koja stimulira izlučivanje želučanih i gušteračkih sokova.

Intermedijalne stanice (stanice osi-acinoza) aktiviraju se sadržajem u njihovoj citoplazmi zimogenih inherentnih acinocita, te granulama tipa A, B i D u insulocitima. Intermedijalne stanice nalaze se u blizini otočića između acini. Ovisno o prirodi otočnih granula, međuslojevi su podijeljeni u 3 tipa stanica: A, B i D.

Otočne i zimogenske granule srednjih stanica mogu ući u ekskretorske kanale egzokrinog dijela gušterače i u krvotok. S krvotokom, tripsinski slični enzimi zimogenih granula preneseni su u B stanice otočića i pridonose oslobađanju inzulina iz proinzulina.

Opskrba krvi Gušteraču pružaju grane gornjih glabellarnih i celijakih arterija. Postoje dvije verzije vaskularizacije gušterače. Prema jednoj od tih arterija grananje duž izlaznog kanala i dosežu acini i otočića su podijeljeni u arteriola, od kojih su neki usmjereni na acini, druga - na otoke gdje se grana u fenestrirane kapilara okruženi pericapillary mjesta. Tada se kapilare iz acinija i otočića skupljaju u venule koje ulaze u vene koje idu uz iste arterije.

Prema drugoj verziji, Arteriole pogodna samo za otočića, grana u fenestrirane kapilara koje prolaze kroz protok u otočića i pasažu arteriola, što grana na sekundarnu kapilarnu mrežu Opletaev cina. Venska krv iz gušterače prenosi se istim venom u portalnu venu.

Limfni sustav Gušterača predstavljaju limfne kapilare, koje slijepo počinju od acini i otočića i teče u limfne žile smještene pored krvnih žila.

inervacija Gušterača se provodi pomoću čestih simpatičkih i parasimpatičkih živčanih vlakana, kao i aferentnih vlakana. U međusloju vezivnog tkiva žlijezde postoje intramuralni gangliji. Eferentnih simpatički vlakna - aksona je aferentni neuroni, simpatički ganglija parasimpatički vlakna - aksone neurona unutar škole pasažu ganglija. Vlakna vagusnog živca pogodna su za parasimpatičke neurone. Eferentna živčana vlakna završavaju završetkom motornog živca na miocita na krvnim žilama i završnim sekretornim živcima - na žljezdanim stanicama. Aferentna živčana vlakna su dendriti osjetljivih neurona živčanih ganglija koji završavaju u receptorima, uključujući lamelarnim tijelima Fatera-Pacini.

Promjene dobi Gušterača karakterizira smanjenje otočića gušterače u starijoj dobi i smanjenje funkcija endokrinih i egzokrinih dijelova.

regeneracija Gušterača se provodi zbog intracelularne obnove organela. Zbog niske mitotičke aktivnosti žljezdanih stanica, oni se ne vraćaju nakon smrti.

gušterača

Što je gušterača svima nije poznata, možemo reći da čak polovica svjetskog stanovništva ne razumije važnost ovog organa, a njezino mjesto i koncept nema. Zapravo, odgovor leži u samom pitanju.

Rak gušterače nalazi se u trbušnom području pod želucom, što govori i naziv samog orgulja. Gušterača je neophodan pomoćnik u procesu digestiranja hrane; razvoj enzima koji pomažu razgraditi proteine, masti i ugljikohidrate, u potpunosti ovisi o gušterači.

Opće informacije

Veličina gušterače je manja od veličine jetre, u usporedbi s drugim organima koji imaju funkciju proizvodnje enzima. Već u maternici fetusa počinje 5. tjedan stvaranje gušterače.

Tijekom vremena, kako dijete raste s njim, veličine i unutarnji organi povećavaju. Nakon rođenja, dijete ima gušterače dužine do 5 cm. Kada se beba okreće godinu dana, željezo može dostići 7 cm duljine, nakon 10 godina, dimenzije mogu doseći do 15 cm.

Povećanje gušterače prestaje s 16 godina ljudskog života. U odrasloj osobi, njezina normalna veličina iznosi od 15 do 20 centimetara duljine i ne više od 4 cm u širini, a njegova težina će varirati unutar 60-80 grama, a ne više. Sve druge abnormalnosti su patologije!

Najširi dio gušterače je glava. U veličini je od 5 cm duljine i do 3 cm u širini, što je prilično značajan. Najduži dio je njezino tijelo. Širine 2,5 cm. Tijelo ima rep dio duljine 3,5 cm i širinu od jedne i pol centimetara.

Gušterača, poput nekih naših kanala, ima nemirnu alveolarnu cijevnu strukturu i sastoji se od tri glavna vanjska dijela, od kojih svaka ima svoju važnu ulogu u sintezi enzima. Razmotrite ove dijelove.

 • glavni dio (glavu);
 • tijelo žlijezda;
 • kaudalni dio žlijezde.
 • glavni kanal žuči;
 • Odinov sfinkter;
 • dodatni kanal Santorini;
 • zajednički žučni kanal.
 • otočići Langerhans;
 • pankreatijski acinus;
 • alfa stanice;
 • beta stanice;
 • delta kavez;
 • stanice pankreasnog polipeptida.

Gušterača je duboka, u odnosu na druge organe. To otežava provođenje dijagnostičkih aktivnosti. Glavna dijagnostička metoda je ultrazvuk koji određuje opće stanje organa, odstupanja od normalne veličine i oblika.

Ultrazvuk skenira i bilježi sve moguće promjene i abnormalnosti gušterače, i, naravno, normalno stanje. Postoje pogreške koje su dopuštene u dijagnostici gušterače i normalne su i potpuno ovise o biokemijskom testu krvi: ako testovi imaju dobre pokazatelje, odstupanja će se smatrati normalnim.

Upala gušterače može potaknuti dijabetes ili pankreatitis. Postoji upala organa, a time i promjena strukture i oblika. Slična anomalija može se pratiti uz pomoć bezbolne ultrazvučne dijagnoze.

Biokemijska analiza krvi omogućuje određivanje povećanog sadržaja amilaza gušterače, što dovodi do stvaranja kamenja u gušterači, raznih tumora i, u lošim okolnostima, do pankreatitisa. Najčešće glava gušterače pati od tumora.

Ako postoji kršenje funkcioniranja tijela, enzimski proteini prestaju se proizvoditi u propisanom iznosu. To dovodi do činjenice da hrana prestane probavljati. Jednostavno nema ništa podijeliti u odgovarajuće komponente.

Stoga i nadutost, kao i opstrukcija u crijevima, koja uzrokuje različite bolove i grčeve. Ako ne poduzmete nikakve mjere, onda na kraju razviti pankreatitis. Stoga je vrlo važno znati gdje se nalazi gušterača i kako to boli!

Ljudsko tijelo je vrlo složen sustav u kojem postoji veliki broj različitih i potrebnih organa za ljudski život. Jedan od tih organa je gušterača.

Kako bi se spriječilo dezintegracija zbog stvaranja pankreatitisa ili drugih patologija, potrebno je pravodobno dijagnosticirati gastrointestinalni trakt. I, naravno, znate gdje se nalazi gušterača, što će se kasnije raspravljati.

Mjesto u ljudskom tijelu

Tvari proizvedene tijekom probave njihove predispozicije pasti u dvanaesnik, direktno iz želuca, gdje je podijeljena na microcells, uz pomoć enzima, koji su pripremljeni za njih gušterača i onda ti enzimi postupno se apsorbiraju u krvotok.

Opet, gušterača je odmah iza želuca pored jetre, samo malo niža. Naslanja se na donji dio trbuha, kao i na duodenum. Sve se to nalazi na razini prvog drugog lumbalnog kralješka, iznad pupka, oko 5 do 10 centimetara.

Dvanaesnik pokriva glavu gušterače tako da crijevo postaje poput potkovice u točki savijanja. Sve zato što se glava žlijezda nalazi na podlozi duodenuma i kako ga istiskuje. Obogaćivanje žlijezde krvlju javlja se kroz portal (portal) venu.

Stražnji dio žlijezde - rep je u kontaktu s bubrežnom venom, nadbubrežnom, aortom, celijakim pleksusom, lijevim bubrezima. Tijelo gušterače također se može rastaviti u konstitutivne rubove i površine:

 • prednjom površinom
 • leđa površine
 • donje površine
 • vrh ruba
 • donji rub
 • rezni rub

Svi su međusobno povezani: prednju površinu u kontaktu sa stražnje stijenke želuca, leđa površina je u kontaktu s kralježnice, kao i granice trbušne aorte, donja površina proteže malo ispod poprečno debelo crijevo. Konusni rep repa guze u gornji lijevi kut, gotovo odmah pored vrata kapljice.

Tkivo gušterače ima dvije vrste. Oni obavljaju funkciju endokrina i egzokrine funkcije. O sljedećim ćemo odjeljcima razgovarati o ovim funkcijama. Glavno tkivo se sastoji od acina, odvojene vezivnim tkivom koja se sastoji od međuslojeva.

Svaki acinus ima izlučujući kanal, koji se zatim povezuje sa zajedničkim izlučevinskim kanalom koji prolazi duž cijele dužine gušterače. Izlazni kanal izlazi izravno u duodenum. Također je povezan sa zajedničkim žučnim kanalom. Na taj način je izlučivanje u duodenumu.

Između acinija su Langerhansovi otoci. Otočići nemaju izlučujuće kanale. Izolacija inzulina i glukagona u krv odvija se kroz krvne žile unutar otočića. Prema promjeru, svaki otočić ima površinu od 100 do 300 μm.

Budući da je gušterača vrlo blizu jetre, bilo koja bolest jetre odražava se u gušterači i počinje signalizirati promjene u organizmu. I sve zbog toga što opstrukcija žučnih kanala otežava dobivanje žuči namjerno.

Mjesto gušterače može varirati, ovisno o položaju našeg tijela. Kada uvijemo ili savijemo gušteraču, promijenit ćemo njegovu uobičajenu lokaciju i malo odstupati od nje.

Najtočnija dijagnoza pankreasa je magnetska rezonancija. To vam omogućuje da odredite gdje se nalazi gušterača. Ultrazvuk također može odrediti mjesto, veličinu i druge parametre pankreasa. Točnost ponašanja ovisi o položaju subjekta. Pacijent mora biti u vodoravnom položaju, ležeći na leđima.

Zašto je to ozlijeđeno

Postoji niz bolesti gušterače. Svi oni nekako mogu utjecati na naše stanje zdravlja, donijeti nelagodu, uzrokovati bol na desnoj strani. Odatle počinje signal da nešto nije u redu s gušteračom.

Trenutačna prirodna situacija u zemlji ne odražava se na naše zdravlje. Radne tvornice, ispušni sustavi, nepravilni prehrambeni proizvodi, pesticidi, agensi za poboljšanje hrane i još mnogo toga mogu imati štetan učinak na gušteraču i jetru. Zbog vanjskih čimbenika može se razviti gušterački pankreatitis, u najboljem slučaju upale organskih tkiva.

Razmotriti glavne uzroke koji dovode do štetnih učinaka gušterače:

 • neuspjeh u probavnom sustavu - povećava razinu masti u krvi;
 • u izobilju oslobađanja sokova gušterače posljedica je intenzivne uporabe alkoholnih proizvoda, kao i pušenja duhana;
 • pojava u tijelu virusnih, bakterijskih bolesti, upalnih procesa koji napadaju zdrave stanice svih organa, uključujući gušteraču;
 • upalni procesi u žučni mjehur dovode do gutanja žuči u gušterači, što na kraju dovodi do upalnih procesa;
 • lijekovi usmjereni na povećanje proizvodnje enzimskih probavnih tvari, povećavaju mogućnost razvoja bolesti u pankreasu.

Svaki upalni proces će dovesti do bolnih osjeta u području pravog hipohondrija. To narušava probavni proces u gastrointestinalnom traktu. To može signalizirati razvoj pankreatitisa.

Razmotrite navodne uzroke za koje gušterača boli:

 • nasljeđe;
 • nepravilne prehrane;
 • dnevni stres;
 • problemi sa žučnim kanalima;
 • autoimune bolesti;
 • medicinski postupci koji se izvode u suprotnosti s normama;
 • zlostavljanje alkohola i pušenje;
 • iz dobnih razloga;
 • hormonalne pripravke;
 • medicinski pripravci;
 • infekcija i bakterija;
 • dijabetes melitus.

Sve je međusobno povezano. Kada ste u stresnim situacijama, bilo da su to skandali ili ekstremni sport u našoj krvi, adrenalin izlazi. On zauzvrat dovodi do povećanja oslobađanja glukoze. Gušterača počinje proizvoditi inzulin kako bi se razina glukoze vratila u normalu.

Ako se to neprestano događa, od dana do dana, gušterača počinje postupno izblijedjeti u smislu proizvodnje inzulina. I njezine rezerve su postupno iscrpljene i svedene su na nulu. Nakon toga počinje razvoj dijabetesa, pa čak i pankreatitis, jer je razina glukoze veća ili tko ne kontrolira.

Ako se proteina u krvi poveća, to dovodi do upale povezanosti pankreasnog tkiva. Dobne promjene u osobi pridonose destruktivnim čimbenicima pankreatitisa: što je stariji, to je jači i aktivniji proces. Postoji oticanje tkiva i kršenje opskrbe krvlju.

Patologije gušterače su malo. Najznačajniji su: pankreolitiaz na kojima se formiraju u gušterači kamenje ulaska u kanale, pogoršava bol, akutni ili kronični pankreatitis, adenokarcinom, dijabetesa, te u nekim slučajevima, nekroze.

Ako su liječnici dijagnosticirali pankreatitis, tada će se pratiti karakteristični simptomi:

 • brz tempo otkucaja srca;
 • povećano znojenje;
 • proteina oka može se dati žuto;
 • opća slabost tijela;
 • povećanje tjelesne temperature;
 • mučnina, povraćanje simptoma, labav stolice;
 • bol se osjeća na lijevoj strani ispod rebara.

Ako se pankreatitis razvije u akutnu fazu, simptomi boli postaju sve gore i gore. Također, uobičajene su nagle eksplozije boli u lumbalnom području. Lijekovi također neće pomoći, ali bol se može smanjiti ako se zauzmete ili lagano pomaknete naprijed.

Osjećate se kao da se nešto unutar vašeg tijela povećalo, iznutra će doći do pucanja, područje hipohondrija će također dati pritisak, što će dovesti do poteškoća s disanjem.

Što se tiče povraćanja, koji je sastavni dio tijeka bolesti, onda s povećanjem boli, također će se povećati i refleks gagea. Povraćanje može početi ranije, prije početka napada. Na primjer, kada jedete može doći do želučanog grčenja. I povraćanje u akutnom pankreatitisu može se javiti ujutro.

Bolje je da ga ne zadržite, jer Nakon što prođe, osjetit ćete da su se simptomi povukli i da ćete se osjećati bolje. Ali ovo je sve privremeno. Nakon takvih manifestacija, potrebno je hitno se javiti liječniku koji će propisati liječenje u bolničkoj ustanovi. Na kući da se takva bolest bez nadzora liječnika strogo je zabranjeno!

Kod kroničnog pankreatitisa sve je puno sigurnije. Osjećaji boli nisu toliko jaki, pogoršanje simptoma javlja se kada se krši preporuke koje izda liječnik, osobito nepoštivanje prehrane, prihvaćanje alkoholnih pića. U nekim se slučajevima rak može razviti, a prema statistikama se pojavljuje iz 100 slučajeva u samo 4 od njih.

Da ne postoji osjećaj da se naviknete na bolne senzacije, neophodno je odgoditi u "dugoj kutiji" kampanju liječniku. Sve to može dovesti do formiranja nekroze, što će dovesti do ozbiljnijih komplikacija. Naše tijelo, iako ima sposobnost da se odupre i oporavi, ali dugo to neće biti dovoljno. I sve to će dovesti do nepovratnog procesa uništavanja gušterače.

funkcije

Kao što je ranije navedeno, gušterača se sastoji od dva glavna dijela: endokrini i egzokrini. Potonji je usmjerivač i sastoji se od izlučnih kanala i acinija. Prvi dio, endokrini se sastoji od Langerhansovih otočića, koji zauzvrat čine stanice inzulina.

Egzokrine dio odgovoran za proizvodnju enzima koji uslijed cijepanja proteina, ugljikohidrata i masti u slijedeće sastojke: aminokiseline, glicerol, masnih kiselina, glukoza, glikogen, itd na silaznom lancu. U donjoj tablici napisali smo cijepanje proteina, masti i ugljikohidrata.

Ti procesi reguliraju razinu šećera u krvi kada se smanjuje ili povećava. Zauzvrat, za probavu hrane, Langerhansovi otoci proizvode peptide i polipeptide, kao i somatostatin.

Exocrine sustav funkcionira

Gušterača dnevno proizvodi sok od gušterače, do 1000 ml, koji se sastoji od različitih soli, enzima i vode. Svi enzimi koji proizvode gušterače nazivaju se proenzima. Proenzimi se proizvode u neaktivnom obliku.

Kada hrana ulazi u 12-kolonu, hormoni počinju proizvoditi, što dovodi do mnoštva kemijskih reakcija za aktiviranje enzima u sokovima gušterače. Najvažniji stimulans sekretorske funkcije žlijezda je klorovodična kiselina. To je dio želučanog soka. Njegova je zadaća prisiliti sluznicu da luči secretin i pancreosimin, koji aktiviraju proizvodnju potrebnih enzima u gušterači.

Enzimi pankreasa koji se oslobađaju zbog klorovodične kiseline:

Svi oni u vlastitoj mjeri su odgovorni za razgradnju ugljikohidrata, probavu bjelančevina, podjelu masti. Za proteine ​​i masti cijepanje počinje malo prije: za protein u želucu, a masti su pod utjecajem žuči, koja sigurno dolazi iz žučnog mjehura. Više pojedinosti o tim enzimima i njihovim funkcijama bit će raspravljeno u sljedećem odjeljku.

Za alkalnu reakciju u soku gušterače sadrži kisele soli. To dovodi do činjenice da se cijeli kiseli sastojak konzumiranog hrane neutralizira, što zauzvrat pomaže bolje asimilirati ugljikohidrate.

Količina i sastav sladora gušterače pod utjecajem je količine i sastava hrane, a regulacija tog procesa javlja se posebnim živčanim mehanizmima. Stoga se sok od gušterače proizvodi u svakom slučaju u različitim količinama, uz potrebne enzime.

Funkcije endokrinog sustava

Gušterače izlučuju inzulin i glukagon u krv. Ovo je njegova sekretorska funkcija. Kao što je prethodno navedeno, su odgovorni za njihovu proizvodnju Langerhansovih otočića, koji se sastoji od alfa stanice koje se nalaze oko 20% ukupnih otočića i beta stanica u rasponu od 60% do 80% otočića. U zdravih osoba, ukupan broj stanica doseže do 2 milijuna.

Inzulin. Proizvodnja inzulina proizvodi beta stanice. Regulira metabolizam ugljikohidrata i lipida. Glukoza, pod strogim smjernicama inzulina, ulazi u naše stanice i tkiva, izravno kroz krv. To je potrebno za snižavanje šećera u krvi.

Glukagon. Proizvodnja glukagona proizvodi alfa stanice. Njegov učinak je suprotan od inzulina. Glukagon povećava razinu šećera u krvi. Alfa stanice proizvode ne samo glukagon, već i lipokain. Ovaj enzim je neophodan da spriječi masnu infiltraciju jetre, a potiče i lipotropne supstance.

Grelin. Za proizvodnju ghrelina susreću delta-stanice čiji je sadržaj samo 1%. Ovaj hormon je odgovoran za apetit, potiče prehranu.

Polipeptid gušterače. Za njegov razvoj, tzv. PP stanice su odgovorne, njihova je komponenta jednaka 5% ukupne kompozicije stanica. Ovaj polipeptid je formiran sa 36 aminokiselina. Njegova svrha leži u suzbijanju sekretorne funkcije gušterače.

Funkcije enzima: tripsin, lipaza, amilaza

Amilaze. Proizvodi ga gušterača, obrađuje ugljikohidrate, koji su u tijelo uneseni zajedno s hranom. Ako se količina amilaze mijenja, može dovesti do nekih bolesti, na primjer, dijabetes melitusa ili akutnog i kroničnog pankreatitisa.

Lipaze. Proizvodi ga gušterača, u početku u obliku neaktivne prolipaze. Nakon izlaganja određenim enzimima i raznim kiselinama, njegov oblik postaje aktivan. Lipaza je topljiva. Njegova je zadaća u probavi i cijepanju triglicerida.

Trigliceridi su neutralne masti, koje su pod utjecajem lipaze podijeljene na glicerol i više masne kiseline. Lipaza ima izravan dio u metabolizmu energije, osigurava priljev masnih kiselina u tkiva, kao i apsorpciju vitamina.

Pored gušterače, lipaza proizvodi jetra, pluća, pa čak i crijeva. Bilo koja vrsta lipaze proizvedena je direktni katalizator za razgradnju masti. S slabljenjem gušterače (hipofunkcija), aktivnost lipaze se smanjuje.

Tripsina. Proizveden je u obliku neaktivnog tripsinogena, jedini sposoban organ na njemu je gušterača. Njegova je zadaća razbiti proteine ​​i peptide. Trypsin prelazi u aktivni oblik uz pomoć enterokinaze. Ovaj enzim proizvodi crijevnu mukozu.

U dijagnostičkim postupcima, liječnici će paziti na ovaj enzim. Promjena razine tripsina je od velike važnosti u prikupljanju analize među ostalim enzimima i omogućuje dijagnosticiranje patogeneze pankreatitisa ili njegove akutne faze.

Svi enzimi koji izlučuju gušterače počinju aktivno sudjelovati u probavi u oko 2-3 minute nakon što je hrana dosegla želudac. Gušterače izlučuju enzime 12-14 sati. Pomaže enzimima da izvode funkcije žuči, koje jetra proizvodi.

Bile priprema lipide za cijepanje tako da ih razbije u manje elemente i aktivira enzime. U početku, svi enzimi imaju neaktivni oblik i postaju aktivni samo kad ulaze u duodenum, gdje enterokinaza počinje djelovati na njima.

Simptomi nedostatka enzima

Ako se kvarovi oslobađaju kemijski spojevi iz stanica pankreasa ili ako postoji smanjenje i nedostatak proizvedenih organskih enzima, to može signalizirati razvoj kroničnog pankreatitisa. Upala gušterače u tom razdoblju popraćena je transformacijom žljezdanog tkiva. To se tkivo transformira u vezivno tkivo.

Glavni razlozi zbog kojih se može razviti pankreatitis je alkohol. Zlouporaba tog pića dovodi do nepovratnih posljedica. U sve to možete dodati i nepravilnu ishranu, što dovodi do stvaranja kolelitijaze, različitih ozljeda i infekcija, kao i uzimanja lijekova.

Razmotrite glavne simptome nedostatka enzima:

 • u gornjem lijevom dijelu ispod rebara u abdomenu ima tupi pritisak koji se obično javlja nakon jela;
 • potpuno ili djelomično gubi apetit;
 • tutnjava, mučnina, povraćanje, oteklina u crijevima;
 • stolica može promijeniti boju i njegovu konzistenciju.

Stupanj oštećenja gušterače utječe na to kako će boljeti neugodnosti boli. Zbog slabe probave tijelo ne prima dovoljno hranjivih tvari. S nepravilnim metabolizmom može doći do osteokondroze, ateroskleroze krvnih žila i drugih bolesti.

S nedostatkom lipaze, javlja se bolest, kao što je steatorrhea. Sa steatorrheom u masnim masama, sadržaj masti se povećava. Boja stolice može biti narančasta, crvenkasta ili žuta. U nekim slučajevima stolica ne sadrži obrađenu hranu, već se sastoji samo od masnih masnoća i ima tekuću konzistenciju.

S nedostatkom amilaze, postoji obilje škroba, stolica ima vodenu komponentu, oslobađa masovne mase i ima česte želje. Također, tijelo ima negativnu percepciju ugljikohidrata, odnosno hranu u kojoj su sadržane.

Također, može postojati nedostatak jednog ili čak nekoliko prehrambenih elemenata koji su stigli s hranom u probavnom traktu. Sve je to zbog neadekvatne apsorpcije tih elemenata u tankom crijevu.

Taj fenomen se zove malapsorpcija. U pravilu, malapsorpcija je popraćena čestim potrebama za toaletom, nedostatkom elemenata vitamina u tijelu i rezultatom gubitka nekoliko kilograma težine.

S nedostatkom tripsina, bruto mišićna vlakna (bjelančevina) ne mogu se potpuno probaviti i izlučivati ​​kao što je, zajedno s teladima. Naslonjač ima gnjevno stanje, miris vrlo neugodan. Privlači, posljedično, pojavu anemije.

Poboljšana prehrana neće pomoći u rješavanju problema, jer je proces transformacije složenih molekula hrane potpuno ili djelomično prekinut. Sve to će dovesti do daljnjeg gubitka težine, razvoja nedostatka vitamina, kože će se stalno sušiti, kosa i nokti će postati krhki.

Nedostatak tripsina podrazumijeva manifestaciju flutulenije. Ovo je kada slabo probavljena hrana i tanko crijevo počinje teći u gustu, ima obilnu rasplinjavanju i time bijeg od tih plinova. Proces je normalan za tijelo, što se ne može reći o defekaciji, što je znatno češće.

Biljni enzimi koji su propisani za supstitucijsku terapiju ne mogu nadoknaditi sekrecijsku funkciju stanice. Edem, iritacija, pa čak i nekroza pankreasnih tkiva, kršenje je odliva neophodnih enzima u našim crijevima.

Ako lezija dođe do Langerhansovih otočića, tada će se izlučivanje inzulina značajno smanjiti, može se pojaviti simptomatologija šećerne bolesti koja ima prvi tip. Broj preživjelih beta stanica upućuje na težinu dijabetesa.

Bolni osjećaji

Nemaju zdravstveno obrazovanje, ne znajući anatomiju i strukturu ljudskog tijela, neki ljudi nemaju pojma gdje su gušterača, i znati kako to boli, oni sigurno ne mogu. Zato morate ići u zdravstvenu ustanovu, u pravilu, poliklinike.

Kako bi pomogli riješiti ovaj problem, mi gledamo na glavni simptomi su bol u gušterači, i oslanjajući se na nju može se pretpostaviti da to boli gušterača, a ne nekog drugog tijela. Ali se ne preporučuje da sami napravite dijagnozu. Način da to učinite stručnjacima.

Bolni osjećaji pojavljuju se u abdomenu u gornjem dijelu u blizini pupka. Bol može imati različit karakter i intenzitet, sve ovisi o obliku bolesti, a izravno ovisi o tome na kojem se području bol manifestira.

S kroničnim oblikom boli manifestira se na jednom mjestu, bol je dosadan i bolan. U razdoblju pogoršanja, bol može okružiti cijeli struk, uspon na leđa. To stvara osjećaj da cijelo tijelo boli. U pravilu, kada pogoršava bol, vrlo je jaka. S takvom boli bolje je nazvati hitnu pomoć.

Uz pankreatitis, postoji mali osjećaj težine, može podtashnivati, nadutost može donijeti bolne senzacije. Ako dođe do povraćanja, nemojte očekivati ​​da će neko vrijeme donijeti osjećaj olakšanja. U razdoblju pankreatitisa također ne pomaže. Okus povraćanja ovisi o ozbiljnosti bolesti: to može biti s kiselom bojom ili gorak okus.

Razmislite o nekim simptomima u kojima se može pretpostaviti da gušterača boli, a ne neki drugi organ.

 • simptom Gubergritsa-Skulsky;
 • simptom Zakharyina;
 • simptom Fitza.

Sada o pojedinostima detaljnije. Prvi simptom Skulsky je koncentriran u pupku i lijevu rebra u središnjem dijelu. Znakovi simptoma upale leđa gušterače (rep). U pravilu, simptom ima bolnu manifestaciju.

Drugi simptom Zakharyina dijagnosticira se desno u mjestu gdje se nalazi epigastrično područje, to je praktično isto mjesto gdje se nalazi tzv. Solarni pleksus. U tom slučaju, prednji dio gušterače (glava) postaje upaljen.

Treći simptom Fitz-a ukazuje na mučninu i laganu groznicu. Ne povlačenje akutne boli će se manifestirati za dugo vremena. Nemogućnost takve boli nije moguće, preporučuje se pozvati hitnu pomoć i pratiti pacijenta u medicinsku ustanovu. Ako ne postoji osoba koja bi pratila pacijenta, nemojte odustati od hospitalizacije.

Ali ne samo bol u rebra i abdomenu može pratiti upalu gušterače. Postoji i niz drugih simptoma na koje treba obratiti pozornost.

 • glad ujutro;
 • nesanica;
 • nadutost;
 • gubitak težine;
 • mučnina i povraćanje;
 • uriniranje i proljev;
 • gubitak težine;
 • povećanje ukupne tjelesne temperature.

Ako bilo koji negativni utjecaj na gušteraču će prisustvovati povraćanje ili potrebu za njom, čak i ako je stadij bolesti je još uvijek vrlo rano, ali bol i na taj način se ne može osjetiti.

No, što je bolja bol, to je živo pokazivao ostatak simptomatologije gušterače. No, osoba je toliko uređena da dok bol dođe do liječnika, posjet će biti odgođen, a time i napraviti dijagnozu na vrijeme i provesti kirurško liječenje neće raditi.

U određenom vremenskom razdoblju naš će se organizam boriti protiv bolesti, ali uskoro će mu se sredstva riješiti i započeti nepovratni proces uništenja. Kako bi se spriječilo da se to dogodi, preporučuje se pravovremeno konzultirajte liječnika, jer razvoj može biti ne samo upalni nego i gušterače.

I nešto o tajnama.

Sudeći po činjenici da sada čitate ove retke - pobjeda u borbi protiv bolesti gastrointestinalnog trakta nije na vašoj strani. I već si razmišljala o kirurškoj intervenciji? Razumljivo je da je ispravno funkcioniranje probavnog trakta zalog zdravlja i dobrobiti. Česta bol u trbuhu, žgaravica, nadutost, trbuh, mučnina, poremećaj stolice. Svi ovi simptomi nisu poznati vama, a ne izgovorom. Zato smo odlučili objaviti intervju s Elenom Malyshevom, u kojoj detaljno otkriva tajnu. Pročitajte članak >>

Slični Članci O Pankreatitisa

Kronični pankreatitis

Ovo je progresivni upalni proces u gušterači koji traje više od 6 mjeseci, što i dalje traje nakon uklanjanja uzroka koji je uzrokuje. Kronični pankreatitis dovodi do postupno zamjene tijela tkiva koje ne obavlja svoje funkcije dobro.

Uzroci spaljivanja u trbuhu

Prilično čest simptom patologije unutarnjih organa, urogenitalnog, kardiovaskularnog, dermatološkog, probavnog i živčanog sustava gori se u abdomenu, čije liječenje ovisi o uzrocima bolesti.

Dijagnoza pankreatitisa za mokraćnu dijastazu

Kao jedna od najčešćih metoda dijagnoze u laboratoriju naziva se test urina za dijastaze, koji se također često naziva alfa-amilaza. Uglavnom, ova vrsta analize se provodi ako pacijent ima glavne simptome pankreatitisa.